Ölüm Bildirim Sistemi Muhtarlara Anlatıldı

Yerköy Toplum Sağlığı Başkanlığı, Köy ve Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, Yerköy’de ölüm bildirim sisteminin kullanımı ve işleyişi hakkında çeşitli bilgiler verdi

Ölüm istatistiklerinin eksiksiz, hızlı ve daha kaliteli şekilde derlenmesi için; Sağlık Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu ile veri alışverişi sağlayabilen, genişlemeye müsait, tek veri tabanında ve kurumsal hiyerarşik yapıda yönetilebilen “Ölüm Bildirim Sistemi” tanıtım toplantısı Yerköy Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapıldı.

Yerköy Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, köy ve mahalle muhtarlarına çeşitli bilgiler veren Yerköy Toplum Sağlığı Başkanı Ali Alparslan Uyar, “Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)” yazılım programının Yerköy ‘de uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Uyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; ”Ölüm istatistiklerinin eksiksiz hızlı ve daha kaliteli şekilde derlenmesi için Bakanlığımız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik kurumu ile veri alışverişi sağlayabilen tek veri tabanında bir yazılım ile ülkemizde ölen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan ölüm bildirim sistemini (ÖBS) hizmet vermeye başlamıştır.

Bu anlamda kurulan sistemle “Ölüm Belgesi” verme yetkisi yalnızca hekimlere tahsis edilmiştir. Ölüm belgesi mesai saatleri içerisinde Toplum Sağlığı Merkezi hekimi tarafından, mesai saatleri dışında ise nöbetçi Aile Hekimleri tarafından verilecektir.

516 24 70 Nolu telefon hattından Nöbetçi Aile Hekimi ve Toplum Sağlığı Hekimine ulaşılabilmektedir.öbs 01.01.2013 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.köy ve mahalle muhtarları tarafından defin ruhsatı verilmeyecektir.

Bu yüzden ilçemizde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını 516 24 70 nolu telefon hattından Nöbetçi Aile Hekimi ve Toplum Sağlığı Hekimine ulaşılabilecekleri gibi gömme izin belgesi için talepte bulunabileceklerdir.

Ölüm Bildirim Sistemi ile aynı zamanda cenazenin nakline ilişkin belgelerde düzenlenecektir. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşlarımızın acılı anlarında ölüm belgesinin kim tarafından ve nasıl verileceği hususunda meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçilecektir.”dedi.

Sistemin işleyişi ise

Ölüm, sağlık kurumlarında gerçekleşmiş ise ölümle ilgili bilgiler, bu kurumdaki görevli hekim tarafından ÖBS’ye kaydedilir. Ölen kişi için düzenlenen ölüm belgesinin üç nüsha halinde çıktısı sistemden alınır ve imzalanır. İki nüshası ölenin yakınlarına verilir. Bir nüsha Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilir.

Ölüm, sağlık kurumları dışında gerçekleşmiş İse ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemler belediye hekiminin asli görevi olduğundan belediyenin bu kapsamda sözleşme ile hizmet aldığı hekimler belediye hekimi sayılır. Bu görev belediye tarafından karşılanamıyor ise; Mesai saatleri içerisinde ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemler; öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimi, yoksa aile hekimi tarafından yapılır.

Ölüm belgesinin teknik kontrolü ve onaylanması, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, ICD-10 kodlamaları ve ölüm nedeni belgelenmesine dair eğitim almış en az bir hekim görevlendirilerek ölüm belgelerinin kontrolü sağlanır.

ÖBS’ye kaydedilen her ölüm belgesi kaydı teknik doğruluğu açısından Halk Sağlığı Müdürlüğünde bu işle görevli hekim tarafından kontrol edilir. Gerektiğinde ölüm belgesi, eksik bilgilerin düzeltilmesi için kaydı yapan hekime iade edilebilir. İade edilen kayıt, belgeyi dolduran hekim tarafından en geç bir iş günü içerisinde düzeltilerek güncellenmelidir.

Kontrolü yapılmış ve usulüne uygun doldurulmuş belgeler ÖBS üzerinden kaydedilerek TÜlK’e iletilir. Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletilen imzalı ölüm belgeleri de düzenli aralıklarla Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilir.

Genel hükümler; uygulamada her türlü kişisel bilgilerin gizliliği esastır. Bu kapsamda sisteme giriş yapacak olan kişiler, kaydı bulunan kişi bilgilerinin amaç dışı kullanımım engelleyecek tedbirleri almak, kişisel haklara ve mahremiyete riayet etmekle yükümlüdür. Ölüm belgelerinin hekim tarafından doldurulması esastır. Düzenlenen bütün ölüm belgelerinin birer sureti dolduran tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilecektir. Ölümle ilgili belge düzenlemesi gecikmeye sebebiyet vermeden, ÖBS’de, süratle yapılmalıdır. Her ilde vatandaşların sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını bildirecekleri bir telefon numarası belirlenmeli, vatandaşlara ve bütün yöneticilere muhtarlar dahil duyurulmalıdır. Bu telefon numarası 7 gün 24 saat esasıyla ulaşılabilir olmalıdır. Bu numarayı Halk Sağlığı Müdürlükleri belirleyerek ilan edecektir.

ÖBS, cenazenin nakline ilişkin belgelerin yol izni belgesi, geçiş izni belgesi düzenlenmesine de uygun olup, ihtiyaç varsa bunun içinde çıktı alınacaktır. Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi özel hallerde hekim dışı yetkili tarafından cenazenin bulunduğu yerde kayıt yapılamaması durumunda, verilen belge Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ulaştığında görevlendirilen personel tarafından ÖBS’ye girişi yapılacak.

ÖBS’ye giriş yapıldıktan sonra ÖBS’de her kayda özel olarak oluşturulan “Form numarası” ıslak imzalı Ölüm belgesinin üzerine yazılarak ölümün ÖBS’ye kaydedildiği teyit edilecek.

Kayıt sürecine ilişkin diğer hususlar ÖBS yardım dokümanında ayrıntılı açıklanmış olacak, işlemlerin buna göre yapılması gerekecektir.

ÖBS yazılımında gerekli görülen duyurular, güncelleme işlemleri ve yeni istekler sistem üzerinden bildirilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tedarik edilerek yurt genelinde dört yıldır kullanılmakta olan Ölüm Formu 1 Ocak 2013 tarihinden sonra kullanılmayacaktır. Sistemin tamamıyla elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin e-imza çalışmaları devam etmektedir. Sistemin yerleştiği ve ihtiyaç kalmadığına dair ayrı bir talimat gönderilene kadar bilgiler ÖBS’ye kaydedilmekle birlikte ıslak imzalı çıktı mutlaka alınacaktır.