Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi kullanım klavuzu

Bilindiği gibi 26.12.2012 tarih ve 2012/5 sayılı genelge ile ölen şahıslara ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak “Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)” nin devreye alınacağı bildirilmiştir. ÖBS, ilimizdeki tüm sağlık kurumları (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Belediye Hastanesi, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimleri, belediyeler, özel hastane, özel tıp/dal ve poliklinik merkezleri vb) tarafından 01.01.2013 tarihinde kullanılmaya başlanacaktır.

Halen kullanılmakta olan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi 31.12.2012 günü saat 23:59 itibariyle kapanacak, 01.01.2013 günü saat 00:00 itibariyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan “Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)” kullanılmaya başlanacaktır.

Kurum Referans Hekimleri ÖBS nin kendi kurumlarındaki sorumluları olup, sisteme giriş yapacak olan hekimlerin kullanıcı ve şifre bilgilerini ilgililere ulaştırmaları ve sisteme yeni kullanıcı ekleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Sistemin kullanıma açılışı yılbaşına ve sonrasındaki 1 günlük tatile denk geldiğinden uygulamaya geçiş süreci ve sonrasında aksamaya mahal vermemek amacıyla Kurum Referans Hekimlerine ve sisteme giriş yapacak kullanıcı hekimlere bilgi vermek için dokümanlar mevcuttur.

Genelge için tıklayınız.
Kurum Referans Hekim Kılavuzu için tıklayınız.
Ölüm Bildirim Sistemi Yardım Kılavuzu için tıklayınız.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ölüm Bildirim Sistemi web adresi için tıklayınız